Saturday, February 20, 2010

Teine mees tema silmis

1628. aastal süüdistati Flamersheimis (Reinimaa) Els Misseleri, et too vanem naine on naabri kuke ja kaks siga „ära teinud“. Ka on ta ühes Appolonia Peltzeriga Kolenbuschi vastas Roosiaias (neben der Hardt vnd Kolenbusch am Rosengartten) nõiatantse tantsinud, mille käigus ta Jumalast lahti ütles ja Kuradi nõusse hakkas. Kohtuprotokoll on kirja pandud keskülemsaksa keeles. Ülekuulamisel torgati tal nael läbi jalaluu (wehetumb), nii et see teisest otsast välja ulatus ja jalg ise pakust kõrgemale jäi. (Deutsche Kanzleisprache 2000: 1-2). Ka Elsu vasakusse rinda aeti üks sõrmejämedune kruvi. Esmasel keeramisel ei teinud ülekuulatav häält (nit mouirt), mille järgi piinamise asjatundja (der Meister die Nadelen) võis järeldada, et tema kliendil käis parasjagu vestlus Saatanaga (mala conversatio).
Tunnistajatele oli toimuv arusaadav, Naelameister esindas timukate väärikat tsunfti. Uusaegne ühiskond oli oma liikmed hoolikalt ära paigutanud ning naelte ajamine saatana jüngrite kehasse oli samasugune arvestatav techne nagu sepakunst.
Kuigi ülekuulatav oli algul vaikinud, karjus ta nüüd, kui rinnast veri lippas: Ihesus, wie kommen die nadelen daher!, mida võis tõlgendada samastumisena Õnnistegija kannatustega. Veerand tunni pärast on süüaluse jalad painutatud pakust allapoole, misjärel süüalune ei ole enam reageerinud. Seega on tortuur lõpetatud, Els on üles toibutatud ja härra amtmann on asunud ab interrogationis.
Els tunnistas, et ta on neli aastat elanud oma mehe Ioachimiga Hilger Mohreni juures Palmersheimis. Möödunud suvel läks ta Flamersheimist (?) Schweinheimi viivale teele, kus neli hauda asuvad. Kohe tuli tema juurde küsimust esitama must mees, kelle silmade alt paistis teine mees (daselbst... ein zemblich schwartzer man, so vnder den augen wie ein ander man gesehen, bei sie kommen fragende:). Els vastas, et ta ei leina kedagi. Edasi on kõrge kohus esitanud küsimuse, kas Els siis libastus? Els olevat libastunud korduvalt.

No comments: