Monday, September 5, 2011

Iseäralise grupe üleskutse

Tartu ühe vabriku naistööliste sotsiaaldemokraatlise töölispartei grupi huvitav üleskutse 2. märtsist 1905:
"Sõbrannad! Astume ühiselt meie nõudmise eest välja - jäegu töö seisma, nähku toored paksu kõhtudega saksikud, et meie nende orjad ei ole. Näitame nendele, et ka meie inimesed oleme, kelledel niisamasugused tunded, soovid, püüded ja ihad on kui kõigil teistelgi. Meie ei lase oma pühamate tundmuste üle naerda. Meie ei lase oma inimlikka tundmisi jalgade alla tallata. Küllalt oleme me kannatanud, küllalt on meie verd ja elujõudu imetud, küllalt on meie naisterahvalikku puhtust toorete kirgede kustutamiseks jalge alla sõkutud - küllalt! Meie kannatuse-kaal on täis, verine ülekohus kisendab kättemaksmise järele! Ülesse, võitlusse, seltsimehed, võideldes jääme sihile! Passimise raha meie tasku, mitte peremeeste tasku. Nõuame iseäralist tuba! Nõuame palgale kõrgendust 5 rbl!
Peremees ja iseäranis üliõpilased peavad teadma, et meie mitte nende lõbuks ei ole ja et neil ühtegi põhjust ei ole naisterahva auule külge puutuda. Meie kaotsi läinud ja lõhutud asjade eest ei vastuta."

No comments: