Sunday, August 12, 2012

Rahvarinne ja 1988

Mitmed praegused poliitikaprominendid, perestroika aegsed tegijad on nüüdseks avaldanud oma päeviku aastatest 1987-1988. Mina polnud tollal küll tegija, kuid oma päevik oli minulgi.
5. oktoober 1987. Prokuratuur arvab ka juba, et minu 1942. aastal hukatud vanaisa Aleksander Ruben ei olnud rahvavaenlane. Sellepärast on prokuratuur andnud Aleksandri asja Ülemkohtule arutamiseks. On oodata vanaisa rehabiliteerimist ja kogu varanduse tagastamist.
9. oktoober 1987. Kell 18.31 teatab Ameerika Hääl, et petitsioon Eesti viimisest täielikule isemajandamisele on lõpuks saanud ka viimase allkirja, Tiit Made oma.
9. oktoober 1987. Sööme isaga rosinakeeksi, seejuures mitte teades, et uute aegade tulles sellist rosinakeeksi enam ei toodeta.
29. oktoober 1987. Advokaat teatas, et Al. Rubeni raha tagastamine on täitsa võimalik ja asus asja kallale.
1. november 1987. Arutame Kaidoga, kuidas paljundada poliitilist olukorda analüüsivat kirjandust.
19. detsember 1987. N. Danielhoff, kes möödunud aastal N. Liidus vangis oli, ütles: "Uutmine ja avalikustamine pole mitte nõukogude ühiskonna demokratiseerimine, vaid pigem loomingulise intelligentsi kaasa tõmbamine. Sest juba praegu leidub selliseid isikuid, kes püüavad tõmmata joont, milleni tohib perestroika minna."
24. detsember 1987. Jõulud on jälle ametlikult lubatud, kirikud on pungil täis ja koolis õpetatakse jõululaule.
7. jaanuar 1988. Ajalehes jutustatakse, et rajatav Paul Kerese mälestusmärk on postmodernistlikus laadis. Mis on postmodern laad?
11. jaanuar 1988. ENSV - Tallinn pealkirjaga bussipilet maksab 5 kop, külje peal on tal märge "komposter".
23. jaanuar 1988. KGB peab kinni Sievert Zholdini.
29. jaanuar 1988. On Tammsaare 110. sünniaastapäev. Rahulolematu rahvas koguneb Tammsaare parki kirjaniku mälestussamba juurde. Mul pole raha, et osta tarvilikud lilled "Kannikese" kauplusest (Sellest samast poest, kus 26. jaanuaril laulsid Joel steinfeldt ja ansambel Prohvet, mässajad.)
30. jaanuar 1988. On alustanud tegevust Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP). Mina: "Arvatavasti ei jõuta partei juhtkonda enne 2. veebruari tappa ja arreteerida."
2. veebruar 1988. Tartus koguneb rahvas tähistama Tartu rahu 68. aastapäeva. Meeleavaldus toimub võimude loata. ERSP tuumiku liikmed on enamasti arreteeritud. Kell kaheksa õhtul koguneb nooremapoolne rahvas Vanemuise tänavale, mille üks külg on pikitud miilitsaautodest. Ameerika Hääl teatab hiljem, et kohale tulnuid on ligi tuhat. On selge, pime, külm ja karge ilm nagu üldse sellised õhtud. Vastu ootusi on kohal ka MRP-AEG liikmed Lagle Parek ja Eke-Pärt Nõmm, kes esinevad ka sõnavõttudega. Juuresviibijad tahavad teada Lagle Pareki hiljutise peksmise asjaolusid. Lõpeb üritus kl 21.30 ja rahvas hakkab rahumeelselt kesklinna poole liikuma. Rahva enamuse moodustavad haritlased ja üliõpilased. Teel kesklinnani aga tekib sõnavahetus neile vastu tulnud militsionääridega, kes veavad rihmade otsas kaasas verekoeri. 2 üleannetumat kodanikku vahistatakse.
6. veebruar 1988. KGB annab Rakveres peksa muinsuskaitsjale Erki Nuudile. Sel õhtul saab Nuut parandamatu tervisekahjustuse, mis ta hiljem enneaegselt hauda viib.
24. veebruar 1988. Massimeeleavaldus Tammsaare kuju jalamil, mina ka kohal. Tähine õhtu. Mati Talvik meeleavaldusel kohalviibijate kohta: "Teid kui jõudu pole juba praegu olemas, rääkimata tulevikust." Kell 20.38 lahkun ma miitingult, olles seal olnd üle kahe ja poole tunni.
29. veebruar 1988. Pean Savisaart tõeliseks eestlaseks. NSVL Välisministeerium avaldab Ameerika Ühendriikide saatkonnale Moskvas resoluutset protesti seoses viimase väidetava sekkumisega Balti liiduvabariikide siseasjadesse.
21. märts 1988. Arvo Valton kirjutab oma romaanis "Masendus ja lootus", et keskmine eestlane on üldse töökam kui keskmine venelane. Liigume Andrega lumises kesklinnas ja miilits vaatab meid kurja pilguga.
3. aprill 1988. Kaido leiab, et Gorbatšov on siiani kõige demokraatlikum juht. Mu kirjale on vastanud akadeemik Gustav Naan.
12. aprill 1988. Asutame poliitilise diskussiooni klubi.
12. mai 1988. Baar "10 minutit" müüb Pepsit odavamalt kui pudeliga müüks.
15. mai 1988. Saadan Edasile kirja: "Loodav Rahvarinne peaks enda kätte haarama nii seadusandliku kui täidesaatva funktsiooni."
18. mai 1988. Kadrioru kandis on täitsa puhas meri.
30. mai 1988. Hippolit Kwass on pretsedenditult meie lemmik-kirjanduskangelane.
26. juuni 1988. Vaatan Helioses Milos Formani filmi "Amadeus", misjärel hakkan huvi tundma klassikalise muusika vastu.
15. november 1988. Saame teada, et ERSP on saatnud ÜRO Peaassambleele ja hr Perez de Cuellarile uue abipalve, milles palutakse tungivalt Eestisse saata ÜRO vaatlejad kiirendatud korras, soovitavalt veel enne novembri lõppu. Tõnis Avikson ütleb Raplamaa Rahvarinde volikogul, et kui näiteks järgmisel ENSV Ülemnõukogu istungijärgul hakatakse arutama Nõukogude Liidust välja astumise küsimust, kustutatakse momentaanselt tuled ja peagi saabuvad mustad baretid.
25. (?) novembril 1988. Osaleme Tartus Noortefoorumil. Noortefoorumil osaleb ka ilusaid tüdrukuid.
25. detsember 1988. Meie pere boikoteerib jõulukuuskede massilist röövraiet.
1. jaanuar 1989. Gustav Ernesaksa autasustatakse Austuse Märgiga.
Sept 1990. Moes on Matti Moguchi luule.
19. oktoober 1990. Karpov-Kasparov 2:1

No comments: