Tuesday, September 25, 2012

Õpilane, kes töötas sirkliga

31. märtsil k.a. olen ma juttu teinud Tarvastu talupojast Pilli Usse Peetist, kes rentis 1787. aastal maad mõisnik Jurgensohni käest. Mõisa nimetati Pressenshofiks ja see oli eramõis (Privatgut). Tarvastu mõis tegelikult.
Peetil oli väidetavalt ka naaber nimega Woesßa Toeppastky Ado (Võsa Toppasti Aadu paremas eesti keeles). Jaani poeg. Sellel olnd majapidamist, lambaid ja põrsaid küllaga.
Pilli Usse Peet ütles Toppastkyle, kui patune hing ta on, ja see tahtnud tal selle eest surma kaela lausuda.
2. juunil 1787 aga kutsub Viljandi kreisikohtunik Wilhelm von Patkull Toppastky talupoegade suurde puidust kohtuhoonesse välja. Süüdistaja poolsed tunnistajad on talupojad:
Lille Juhann;
Rimmi külla Jahn;
Rebbase Jahn;
Mis selgub?
Ado on leeritatud, kuid ta pole kirikuametnikke (tõenäoliselt vöörmündrit) 40 aasta jooksul oma majja lasknud. Ometi on kohtuprotokollist näha, et Ado pareerib kuidagi süüdistuse. Just Pilli Usse olla haavavate sõnadega tema poole pöördunud.
Niisuguse asja tunnistuseks toob Ado oma sulase, oma naise ja isegi kahe naabrimehe sõnad. Niihästi Usse, kui ka tema naine on alati just tema, Ado, vastu olnud.
17. juunil 1787. aastal jätkab kohus sama mehe, W. H. Patkulli eesistumisel oma istungeid. Taas on kohal 3 tunnistajat Usse poolt ja 6 tunnistajat Ado poolt. Üks Ado tunnistaja, Leppiko Matz on ainult 15-aastane. Kohus ei võta 22-aastast ja 15-aastast Ado tunnistajat arvesse, 28-, 45- ja 50-aastase kinnitab ametisse.
50-aastase Woesßa Toeppastky Johann´i jutust hakkab selguma, et Peet on kuratlikult keelatud ringe Woesßa ukselävele joonistanud.
28-aastane tunnistaja suurt midagi ei tea. Toeppasky näib olevat saanud õigust.

No comments: