Sunday, June 6, 2010

Küberneetiline osa Kalevipojast


Isa kostab mätta alta, taati kalmusta kõneleb... Küberneetikas on väga tähtis mõiste, tagasiside (feedback). Mõiste võttis kasutusele juba Norbert Wiener. See tähendab informatsiooni saatmist otse masinasse (või ideid genereerivale, väljastavale, töötlevale, vastu saatvale lävendile nagu inimene seda ju on). "Kalevipojas" on ikka see: kostis vastu. Miks ei võiks küberneetiliselt vastu kosta? Kostetaksegi, feedback ongi alati see, kui keegi kostab vastu.
Käesoleval pildil on tag´itud Theoderich Toreidast ja Albert Düünast.