Sunday, June 6, 2010

Küberneetiline osa Kalevipojast


Isa kostab mätta alta, taati kalmusta kõneleb... Küberneetikas on väga tähtis mõiste, tagasiside (feedback). Mõiste võttis kasutusele juba Norbert Wiener. See tähendab informatsiooni saatmist otse masinasse (või ideid genereerivale, väljastavale, töötlevale, vastu saatvale lävendile nagu inimene seda ju on). "Kalevipojas" on ikka see: kostis vastu. Miks ei võiks küberneetiliselt vastu kosta? Kostetaksegi, feedback ongi alati see, kui keegi kostab vastu.
Käesoleval pildil on tag´itud Theoderich Toreidast ja Albert Düünast.

7 comments:

Anonymous said...

you two make a lovely couple............................................................

Anonymous said...

此處是值得一探究竟的好部落格!!.........................

Anonymous said...

成功多屬於那些很快做出決定,卻又不輕易變更的人。而失敗也經常屬於那些很難做出決定,卻又經常變更的人..................................................

宇軒蕙帆 said...

被人揭下面具是一種失敗,自己揭下面具卻是種勝利。...............................................................

俊偉 said...

Where did you purchase this product?.............................................................

Anonymous said...

一個人的價值,應該看他貢獻了什麼,而不是他取得了什麼....................................................................

Anonymous said...

成熟,就是有能力適應生活中的模糊。.................................................................