Sunday, October 17, 2010

Гимназистка


9. septembril 1912 põgenes J. V. Stalin asumiselt Vologdast, kus ta oli tutvunud oma võitluskaaslase 17. aastase pruudi, gimnasistka Pelageja Vassiljevna Onufrijevaga (hiljem Fomina). Tütarlaps õppis Totemski gümnaasiumi 7. klassis. Fomina oli noorest mustapäisest revolutsionäärist vaimustuses. Ta kinkis karmile asujale oma talismaniristi. Vastuseks soovis ta mehelt saada tema fotot autogrammiga, kuid konspiratiivsetel põhjustel ei olnud seltsimees Stalinil muidugi endast fotot anda. Selle asemel on kirjutatud: "Сталин подарил ей книгу «Очерки западноевропейской литературы» с надписью: «Умной, скверной Поле от чудака Иосифа»."
11. detsembril 1912 arreteeriti J. V. Stalin taas põhjapealinnas ning saadeti eriti tugeva politseilise valve all tagasi asumisele Vologdasse. Seal pidas Stalin oma naistutvust taas meeles ning saatis talle sedelikese, et tema olla just nüüd ühes kahe seltsimehega Pelageja terviseks klaasi tõstnud.
Umbes samal ajal kirjutas V. I. Lenin põhjapaneva artikli "Teele". Nõnda selgub, et O. Lutsu Teele kuju oli siiski ajalooline paratamatus ega olnud välja imetud kirjaniku sulepeast, nagu varemgi on väljendatud.

No comments: