Monday, March 7, 2011

Gustav Naani kümme käsku

1) pole olemas halbu stsenaariumeid, on vaid halb mõtlemine;
2) vead on eksperimendid, mille teist poolt alustatakse siis, kui esimene pool on hangunud;
3) mitte miski ei tee sada protsenti tööd;
4) viga tõstab entroopia astet universumis, mis võrdsustab vea tegija teda ümbritseva ülejäänud segadusega, seega ei ole viga iseenesest halb;
5) esimese hooga käib inimene välja hetkelise emotsiooni, misjärel järgneb relaksatsiooniaeg, süsteemne mõtlemine aga kulgeb diskreetselt, s.o vajaduse korral haakutakse ka nendesamade katkendlike emotsioonidega;
6) ebameeldiva ja veel ebameeldivama stsenaariumi vaheline valik on ületatav, kui need kombineeritakse, tulemuseks uus kvaliteet;
7) tasuta lõunasööke ei ole, kusagil maksab keegi kõige eest;
8) iga süsteem on selline, nagu sa oled sinna pannud sisendpunktid;
9) viga tekib protsessi enda tulemusena;
10) inimsuhted on süsteemid, mis purunevad, kui neid ei hoita käigus.

No comments: