Wednesday, December 29, 2010

Küsimused seoses Savisaarega

& Kas FSB-likud rahastajad kasutaksid väljendit nagu "Sellest mitte kusagil rääkida ei tohi"? Kas see ei ole elementaarne, et kui Tallinna mehed juba välja tulevad rahasooviga, siis on nad juba ise informeeritud konspiratsiooninõuetest? Kas pole see mitte lasteaia stiil: "Ärge nüüd siis kohe kituma jookske?"
& Kapo raportis ei ole mitte kusagil öeldud, et Savisaar oleks otsesõnu küsinud raha oma erakonna rahastamiseks. On toodud ära Jakunini justkui-öeldud sõnad Boroditšile, et "küsitud kolme ei saa, saab poolteist".
& Kuidas lindistati kaatril Tallinna lahel? Tehniliselt on väga raske mere müha saatel lindistada?
& Raporti üks alalõik on lausa pealkirjastatud nii: Savisaare rahaküsimine. Vestlustes on ju selgelt ära toodud faktid, et juttu on olnud muudest asjadest: "E. Savisaare ja V. Jakunini vahel, kus räägiti vajadusest allkirjastada kolmepoolne leping Lasnamäe kiriku toetuseks eraldatud raha legaliseerimiseks ja puhkeda võiva skandaali vältimiseks... Rhodose teaduskonverentsi „Tsivilisatsioonide dialoog" tähtsust ja olulisust; kuidas Venemaa saaks ametlikul tasandil, oma esindajate saatmisega, toetada Eestis Keskerakonna korraldatava Maarahva Kongressi läbiviimist..." On muidugi ka märgitud, et "lisaks arutati läbi Keskerakonna rahastamisskeem". Aga jälle ei ole ära toodud midagi Savisaare raha küsimise kohta.
& "E. Savisaar kinnitas juunis Kiltsi mõisas kokkulepitut: 1/3 sularahas ja 2/3 ülekandega, mööndes, et ka kogu summa sularahas maksmine oleks lahendatav"... Jälle ei ole millegagi tõestatud see, et kogu raha ei läinud kiriku rahastamiseks.
Ajaloolased teavad, et Venemaa välisluurega seotud isikud ei väljendu kunagi nii: "Jakunin kinnitas vajadust hoida asja ümber täielikku konspiratiivsust..." Konspiratiivsus on luuretöös täiesti enesestmõistetav, see pole lasteaed, mängus on suured rahad.
& Jakuninil on mitu korda kasulikum Eestisse investeerida, kui parteisid toetada;
& kui Jakunin on tõesti endine operatiivtöötaja, siis ta ei hakka eales kasutama Eesti sidekanaleid omale kasulike inimestega kontakti võtmiseks;
& poolteist miljonit eurot oleks Eesti poliitikas väga raske puhtaks pesta.

No comments: