Monday, March 8, 2010

Kas mul on sekretäri?

Palju kirjatööd on käsil - sekretäri oleks vaja.
Tutvugem Rabelais´ klassikalise teosega "Gargantua ja Pantagruel". Gargantua, kes oli niihästi tugev kui tark, tundis omad sekretärid hõlpsasti ära. Need olid tema läbi Gaskoonia ratsutava väesalga need liikmed, kes oskasid tema oriflammi lahti rullida nii, et kolmnurksed otsad ei jäänud lipendama. Gargantua, nagu tüüpiline ülemus, oli abitu kui tema eest ei sooritatud ära rituaalseid toiminguid. Ta ei märganud oma sekretäride täpset hulka.
Ja nii ka mina - elu on praegu niivõrd segane ja keeruline, et täpselt ei saa enam aru, kes mind aitavad ja kes mitte. Osa tööd on ära tehtud, seda küll. Aga kes tegi, millal tegi, seda ei tea. Nähtamatud päkapikud kuuse alt aitavad siis, kui neid paluda.