Monday, June 11, 2012

Põnev lugu Preisimaa muistsetest metsadest

1311. aastal ründas Leedu suurvürst Vitenas Ermlandi nimelist Preisimaa provintsi. Saksa Ordu kõrgmeister Luderus von Braunschweig oli parasjagu väga hõivatud riigiasjade ajamisel ega saanud sellepärast viibida Leedu-rindel. Žemaidid hõivasid Natangi kindluse ja röövisid kokku 1400 naist, sest nad tahtsid saada väga palju neitsisid.
Lossitornist võeti kaasa ka üks kõrgeauline neitsi, kellele üks kõrgest soost leedulane tegi hiljem abieluettepaneku.
Kuulnud vaenlase enneolematust jultumusest, asus tegutsema ordumarssal Heinrich von Ploczk. Ordu tungis välja oma kindlusest, kus nad asusid - iidne preisi maalinnakoht Woplauken. Enne lahingut ilmutas marssal Heinrichile pärnapuu okstel Neitsi Maarja. See andis ordule jõudu paganaid lüüa. Järgnenud lahingus tapeti peaaegu 3000 leedulast.
Pärast oma austatud ja õnnistatud suurvürsti surma 1316. aastal asusid Leedu sõdalased vasturünnakule. Üksildasel metsateel vangistasid nad kolm lahinguvarustuses ordurüütlit ja nende saatusest kõneleb laul, mis sai ordumarssal Heinrichi ütluste järele kirja pandud ja mis ka Dusburgi Peteri kroonikas kajastub:

Drier Manne wapen an
Sy um zu mahle thaten
Und uff ein Ros und saten
Gebunden an vier Pfale
Nach ihres Sitten Vele
Unde trugen Holzes dran
So viel dass sie noch Ross noch Mann
Gesehen darin kunden
und darnach in zunden
In dem Holz ein Feuer

Ehk siis maakeeli ümber panduna:

Seal kolm siis orduvendi
kord võeti julmalt kinni.
Nad võeti sadulast
ja vitsad peale panti
ja pandi auku valusast´,
neil hoosed kätte anti
ja ratsu kõige all
ja tulel valusal
nad ära põletati.
Mets muistsete rahvuste teadvuses on peaaegu alati selline koht, kus meid ei ole.
Pildi allikas: Deutschordens-Apokalypse (Apokalypse Heinrichs von Hesler) Handschrift 14. Jh., Toruń, Biblioteka Glowna UMK, Rps 44, fol. 168. Bildquelle: Udo Arnold / Gerhard Bott: 800 Jahre Deutscher Orden. Ausstellung des germanischen Nationalmuseums Nürnberg. München 1990, II.7.8.

No comments: