Thursday, October 22, 2009

Keskerakonna võit andis wannabe´idele hoobi

Ühest küljest oli Keskerakonna hiigelvõit Tallinnas lausa suurepärane. See andis hoobi wannabe´idele. Nimelt on Kultuuriministeeriumi haldusalas võimalik asuda asutust juhtima ka lihtsalt keskharidusega. Seadus sätestab konkursitingimused Kultuuriministeeriumi haldusalas: esitage "haridust tõendav dokument". Ja on inimesi, kes lihtsalt esitavad oma nõukogudeaegse keskkoolitunnistuse "käitumise ja hoolsuse" hinnetega. Neil ei ole vaja haridust, sest neil on tutvused. Nii on see võimalik ainult Kultuuriministeeriumi haldusalas, s.o alas, mis puudutab otseselt ka meid, kirjanikke. Ja meie kultuuriminister on reformierakondlane.
Kui Savisaar moodustab valitsuse, siis Kultuuriministeeriumis tuleb tagasi Raivo Palmaru aeg. Meediateaduse doktor Raivo Palmaru esitas erakordseid nõudmisi kõigile oma alluvatele - kui kõrgkooli diplomi olemasolu saaks nimetada erakordseks nõudmiseks. Kõrgesti haritud olid tollal nii Filharmoonia juhataja kui Sirbi peatoimetaja.
Keskerakonna võit on haritud inimese triumf. Vaadake meie abilinnapäid, tugevaid munitsipaalpoliitikuid - nad on haritud inimesed. Neil on ERIALA! Põmmpead, tehke järele.

No comments: