Sunday, December 16, 2012

Pika tukaga hiirhall Adam Lanza

Hukkamisi korraldabki ikka ja alati häbelik viiemees, kes end kodus peegli ees imetleb. Joviaalne kolmemees, kes on hea suhtleja ja sõpradega kooli nurga taga õlut libistab, seda ei tee. Beslani ja Sandy Hooki algkooli tulistamiste motiividel on aga selge vahe. Beslanis tehti seda religioossetel ja rahvuslikel kaalutlustel, kusjuures religioon õpetas, et teist usku rahvas ei ole inimesed, ka lastel ei ole seda õigust end inimeseks pidada. Sandy Hookis tegi seda hull haiges ühiskonnas, ta tegi seda endasugustele, oma kodukandi inimestele. Ja kui Beslani-suguseid tragöödiaid tuleb harvem ette, siis Adam Lanza suguseid värde esineb veel ja veel, järjest sagedamini. Põhjus: konkurentsile rajatud ühiskond (mitte rangelt hierarhiline, kus talupoegade ja kuningate rollid paigas). (Aga samas võtab hierarhilises ja keskaegses enamasti katk ja alatoitlus, mitte kiire kolt-revolver.)
Veel põhjuseid: puritaanlik, religioosne sallimatus, samas aga võimalus olla raske raha eest hälvetega. Heaoluühiskonnas jääb palju aega üle, mis tähendab, et nivelleerub arusaam inimisiksusest, väheneb drastiliselt empaatiavõime - ei saada aru, et sulle otsa vaatav inimene on samasugune armetu subjekt nagu sina - samamoodi toiduotsinguil. Hullu teadvus võimendab seda kõike paaniliselt. Inimesekontseptsiooni kadumine peegeldub ka USA matmiskultuuris: lükatakse urn sahtliga müüri sisse ja rahvas läheb laiali. Traditsioonilistes kultuurides on olemas aga spetsiaalsed nutunaised, kelle amet ongi vaid leinamine; samuti kantakse kirstu teatud nurga all viltu - Karakalpakkias on see nurk rangelt fikseeritud.

No comments: