Thursday, March 8, 2012

Joosu ja Peetrus peavad jumalate kooli

Jumal oli siis alles noor, õppis kihelkonnakoolis, parvetas, sai puudulikke ja läks ühes Jumalannaga koju vana paju juurde. Ta alles õppis seal maailma loomist, inimeste ja teiste piiblitegelaste ohjamist.
Ühel päeval sai Jumal õpetajalt lihtsa käsu: peatada päike, et maine tegelane Joosua saaks pimeduse varjus lõpetada lahingu amaleki hõimuga. Meile tundub see ülesanne väga ebarealistlikuna, aga
Jumalate koolis oli see täitsa tavaline füüsikaülesanne.
Koolis käis ka üks paks poiss, kelle lõug alailma rasvast läikis. Ta oli napisõnaline, aga seda teadis ta hästi, et kaugeltnurga mehed peavadki alati varem tunnis olema. Seda poissi kutsuti Peetruseks. Jumal läks Peetruse juurde ja päris: "Pai Peetrus, ütle, kuidas ma saaksin päikese seisma
panna, et Joosua saaks maa peal lõpetada lahingu?"
Aga Peetrus ütles: "Õige pimesikk! Kas sa ei tea siis, et asi käib lihtsalt: tao päikse sisse nael, siu nöör ümber ja tõmba päike kuu taha. Kui päiksest jääb järele lendsaba, võta sellest kinni ja pintselda see rohelise-lillakirjuks, sellega on asi tehtud."
Jumal proovis kirjeldatu valemeid tahvli ja krihvliga, aga midagi ei tulnud välja. Siis läks ta ühe teise noormehe juurde, kes mängis ilusti kannelt, vitsutas kabeliaias kompvekka ja meeldis tüdrukutele.
Teda hüüti Pühaks Vaimuks. Ka tema juures kordas Jumal tagasihoidlikult oma küsimust, alustades seda nii: "Tead, Peetrus ütles, et..."
"Ah, kuula nüüd Peetruse plära," torises va kandlemängija. "Päikese seismapanemisega on asi lihtne: tee Jupiterist lasso ja viska päiksele ümber. Siis lõpetavad pahisemise kõik tema leegid, sest sellega on kriiskad, kurat, peal ja asi ants. Päike seisabki kui koonukas kõrtsi lasila juures."
"Ai-ai," vastas Jumal mõtlikult. "Viimati on Päike ja Jupiter siis segamini kui pudru ja kapsad?"
Jutt püha Julk-Jüriga aga lõppes tõdemusega: kellel on kõige enam vaja, et päike amalekkidega peetava lahingu ajal seisaks? Loomulikult Joosuale maa peal. Sellepärast toodi ka Joosua ühel külmal talvisel hommikul kooli. Joosua isa oli pikkade hülgevuntsidega vanamees, kes rabistas pakases ja tuules kiiresti mööbliesemetega, mida oli vaja koolimajja tarida.
"Aitame tal voodi sisse tuua," kostus ka poiste hulgast kihelkonnakooli vana maja ees.

No comments: